free html5 templates

Welkom op de website van apotheekhoudend huisartspraktijk Mheer. 

Hier vindt u alle actuele informatie betreffende de praktijk, apotheek en verder gezondheidsadviezen.


Richtlijnen i.v.m. het Coronavirus (Covid-19) 
Om besmetting van patiënten en personeel met het coronavirus te voorkomen vragen wij uw aandacht voor de volgende richtlijnen in onze praktijk:

CORONAVIRUS (Covid-19)

KOM NÍET NAAR DE PRAKTIJK wanneer u klachten hebt van: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen of koorts (meer dan 38 graden)!
o   Mogelijk heeft u het coronavirus.
o   U wordt bij deze klachten niet getest.
o   Blijf thuis totdat u gedurende 24 uur geen klachten meer heeft.
o   Bel de huisarts als u steeds zieker wordt of moeilijker ademt.

Heeft u geen (koorts en/of luchtweg)-klachten, maar wel vragen over het coronavirus?
Neem contact op met de landelijke Corona informatielijn: 0800-1351 of kijk op de pagina vragen en antwoorden van het RIVM:

    https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden 

of kijk op Thuisarts:

    https://www.thuisarts.nl/nieuw-coronavirus/ik-denk-dat-ik-nieuwe-coronavirus-heb


Wat te doen met vragen over ziekte en gezondheid die niet gaan over het coronavirus?

Ook tijdens de coronacrisis zijn wij bereikbaar voor vragen of klachten waarover u zich ongerust maakt. Contact opnemen met onze praktijk kan via de telefoon. De doktersassistente en/of de huisarts bekijkt dan samen met u of een telefonisch consult (of beeldbellen) met de huisarts volstaat, of dat het toch nodig is dat het consult in de praktijk plaatsvindt.

Reguliere verwijzingen voor niet-urgente zorg naar het ziekenhuis zijn op dit moment nog niet mogelijk.

Belangrijke informatie

Om buiten onze openingstijden (en wanneer u bijvoorbeeld medicijnen in het ziekenhuis haalt) een goede medicatiecontrole te kunnen waarborgen, zijn wij (net als alle andere huisartsen en apotheken) aangesloten op het LSP (Landelijk SchakelPunt).

Het LSP is een speciaal beveiligd systeem om uw privacy te waarborgen. Via het LSP kunnen alleen uw belangrijkste actuele medicatie gegevens door andere apotheken en uw medisch (huisarts-) dossier door waarnemende huisartsen worden geraadpleegd.

Voor een heldere uitleg over het LSP kunt u naar www.volgjezorg.nl

Alleen met uw toestemming mogen wij deze gegevens via het LSP delen met andere apotheken en waarnemende huisartsen!

Wij verzoeken u om ons hiervoor uw toestemming mondeling, via het e-mail adres huisartspraktijkmheer@ezorg.nl of via een invulstrookje in de praktijk door te geven. 

Huisartspraktijk Mheer
Burg. Beckersweg 81
6261 NZ  Mheer

CONTACT
Email: huisartspraktijkmheer@ezorg.nl
tel: 043 4571267
fax: 043 4572548