De praktijk behaalt het HaZo24 certificaat

Afgelopen maart heeft onze praktijk het HaZo24-certificaat behaald. HaZo24 is een kwaliteitsnorm die is ontwikkeld om kwaliteit te verbeteren binnen de huisartsenzorg. Dit houdt in dat wij als organisatie structureel aandacht besteden aan het verbeteren van de zorg die wij aan u leveren. 
Een woord van dank aan mijn team die het afgelopen jaar hard gewerkt heeft om dit certificaat te kunnen behalen!
 

NEN-EN 15224 - RGB.jpg