Zorgaanbod

Dokters­assistentes

Als u de praktijk belt, krijgt u een van onze doktersassistentes aan de lijn. Zij kunnen u helpen met het maken van een afspraak op het spreekuur, het aanvragen van herhaalrecepten, maar kunnen u ook voorzien van deskundig medisch advies, altijd met supervisie van de huisarts.

Bloedprikken met afspraak

U kunt bij ons in de praktijk terecht voor bloedprikken op woensdag- en donderdagochtend. U dient hiervoor een afspraak te maken via de assistente. 
Om logistieke redenen kunnen wij vooralsnog alleen aanvragen vanuit de huisartspraktijk in behandeling nemen. Voor aanvragen door uw specialist, kunt u terecht bij het Diagnostisch Centrum van het MUMC+. 

Bloedprikken zonder afspraak

U kunt hiervoor dagelijks terecht bij het Diagnostisch Centrum in het MUMC+ van 07:30u – 17:30u. U moet dan wel in bezit zijn van een aanvraagformulier voor bloedafname van huisarts of specialist.  

Waarvoor kan ik bij de assistente terecht?

 • Bloeddrukmetingen
 • Hartfilmpjes maken
 • Holteronderzoek
 • Doppleronderzoek van de vaten
 • Aanstippen van wratten
 • Oren uitspuiten 
 • Wondverzorging
 • Hechtingen verwijderen
 • Uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
 • Zwachtelen en tapen
 • Urineonderzoek
  • Bij plasklachten kunt u in de ochtend urine in een potje afleveren voor onderzoek. De assistente zal vervolgens uw klachten uitvragen en deze met de huisarts bespreken. U kunt na 14:00u telefonisch contact opnemen, voor het verdere behandelplan. 

Waarom stelt de assistente inhoudelijke vragen aan mij bij het maken van een afspraak?

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid uw klachten. 

Wanneer u zaken liever onder vier ogen met uw huisarts wil bespreken, kunt u dit uiteraard aangeven.

Bekijk het VGZ Triage-filmpje

Mag de assistente zelfstandig consulten doen en medisch technische handelingen uitvoeren?

De doktersassistent voert de handelingen uit in het kader van de individuele gezondheidszorg volgens de geldende richtlijnen, protocollen en/of werkafspraken.  De assistente mag in opdracht van een huisarts zelfstandig medisch-technische handelingen uitvoeren. Zowel de doktersassistent als de huisarts, moeten vaststellen dat zij bekwaam is om de handeling uit te voeren. De doktersassistent is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de uitvoering van de zelfstandig uitgevoerde handelingen en het geven van voorlichting en advies en wanneer nodig consulteert zij deskundigen. 

Praktijk­ondersteuning Somatiek

De praktijkondersteuners doen uitgebreide consulten ter ondersteuning van de huisartsen. Deze consulten zorgen ervoor dat er aandacht is voor alle aspecten van de aandoening en behandeling. Er vindt na het spreekuur altijd een bespreking plaats met de huisarts.

U kunt met de huisarts overleggen of u in aanmerking komt voor controle bij de praktijkondersteuner-somatiek.

Wanneer wordt de praktijkondersteuner-somatiek betrokken?

 • Hoog cholesterol of hoge bloeddruk
 • Hart- en vaatziekten bv. na een hartinfarct of beroerte
 • Suikerziekte
 • Astma of COPD
 • Stoppen met Roken
   

Praktijkondersteuning Ouderen

We willen allemaal graag zo lang mogelijk zelfstandig in ons eigen huis blijven wonen. Soms is daar wel wat extra hulp voor nodig. Wanneer uw huisarts merkt dat u deze extra ondersteuning nodig heeft, kan onze praktijkondersteuner-ouderenzorg bij u thuis langskomen. De aandachtsgebieden van de praktijkondersteuner-ouderenzorg omvatten zowel lichamelijke als geestelijke ongemakken die het gevolg zijn van ouderdom. Tijdens een huisbezoek zal de praktijkondersteuner samen met u uw vragen en zorgen bespreken en uw huidige situatie in kaart brengen. Dit wordt vervolgens met de huisarts besproken waarna we samen met elkaar een plan maken. De huisarts en praktijkondersteuner werken samen met andere zorgverleners, zoals thuiszorg, de gemeente, fysiotherapeuten of ergotherapeuten om de ondersteuning te regelen die u nodig heeft.

Praktijk­ondersteuning GGZ
en GGZ-Jeugd

POH-GGZ

Wanneer u een tijd minder lekker in u vel zit, somber of gespannen bent en u er met hulp van uw omgeving niet uitkomt, kunt u deze klachten met uw huisarts bespreken. De huisarts kan u dan indien u dat wenst, verwijzen naar de POH-GGZ die elke maandag werkzaam is in onze praktijk voor verdere ondersteunende gesprekken en behandeling. 

POH-GGZ jeugd

De Praktijkondersteuner Jeugd (POH Jeugd) ondersteunt huisartsen in de geestelijke gezondheidszorg bij de zorg aan kinderen en jeugdigen van 0 tot 24 jaar. 
Uw huisarts kan u (ouder, kind en jongere) doorsturen naar de POH Jeugd bij onder andere de volgende problemen: zorgen over de ontwikkeling of gedrag, moeilijkheden in de opvoeding, angst- of somberheidsklachten, problemen bij moeilijke gezinssituaties etc. 
De POH-GGZ jeugd houdt spreekuur in verschillende huisartspraktijken in de regio. 

Wat kost het mij als ik naar een praktijkondersteuner ga?

Deze kosten vallen onder de basisverzekering. Aangezien het om huisartsenzorg gaat, is deze zorg ook vrij van eigen risico. Aanvullend bloedonderzoek valt wel onder kosten die uw eigen risico zullen aanspreken.

Diabetes­verpleeg­kundige MUMC+

Ongeveer 1x/maand houdt een diabetesverpleegkundige van het MUMC+ spreekuur bij ons in de praktijk. Zij begeleidt met name de diabetespatiënten die op insulinebehandeling moeten worden ingesteld.