Thuisarts.nl

Op zoek naar betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte?
Wij adviseren u dan eerst te kijken op de website www.thuisarts.nl.


Voor iedereen die informatie zoekt
over gezondheid en ziekte

  • als u gezond wilt blijven
  • als u wilt weten wat u zelf aan klachten kunt doen 
  • als u wilt weten hoe u met uw klachten om kunt gaan
  • als u wilt weten wie u kan helpen
  • als u wilt weten of u naar de (huis)arts moet gaan
  • als u zich wilt voorbereiden op een gesprek met uw (huis)arts
  • als u de uitleg en adviezen van uw (huis)arts nog eens na wilt lezen

Thuisarts.nl wordt gemaakt door het Nederlands Huisartsen Genootschap en is gebaseerd op wetenschappelijke richtlijnen. 

Artsen en andere mensen in de zorg gebruiken Thuisarts.nl bij hun uitleg aan u.